logo

Valhalla. Co je to?

Valhalla (nebo Valhalla; Valhöll, Valhalla) v německo-skandinávské mytologii - nebeský palác (nádherná stavba, palác, místnost, komora v paláci, hrad.) Pro padlé v bitvě ráj pro statečné válečníky.

Podle pověstí se jedná o obří halu se střechou zlacených štítů, které jsou opřeny oštěpy. Tento sál má 540 dveří a 800 vojáků vyjde skrze každého z nich na výzvu boha Heimdalla na závěrečnou bitvu u Ragnaroku. Válečníci z Valhally se nazývají Einherias. Každý den ráno obléknou brnění a jsou uříznuti k smrti, a po vzkříšení se posadí ke společnému stolu k hostinu. Oni jedí maso kance Sehrimnir, který je každý den poražen a každý den je vzkříšen. Pijí med Einheria, který je dojen kozou Heidrun, stojí ve Walhall a žvýká listy World Tree Iggdrasil.

Existuje jiný význam:
Valhalla (Valhalla, Valhalla) - terén na družici Jupitera Callisto. V centru Valhally se nachází kráter o průměru 350 km, kolem něj jsou hřebeny v podobě soustředných kruhů s poloměrem až 1500 km. Valhalla vznikla v důsledku kolize Callisto s velkým nebeským tělem.

Na Callisto (jeden z Galileanských satelitů Jupiteru. Třetí největší satelit ve Sluneční soustavě, o velikosti Merkuru (ale znatelně nižší než tato hmota na planetě)), bylo nalezeno 7 podobných struktur (se soustřednými kruhy), včetně vytvoření Asgardu (Callisto) s průměrem 1600 km a řada dalších menších.

Existuje několik hypotéz o vytvoření Valhally; nejběžnější je, že ledový povrch Callisto je poměrně plastický a soustředné prstence tvořené jako „kruhy z opuštěného kamene na vodě“.

http://lifecity.com.ua/?l=knowledgemod=viewid=3309

Valhalla

Walhalla, také Valgalla, Valgalla (starověký-isl. Valhöll, Pragerm. Walhall - „Palác padlých“) v německo-skandinávské mytologii - nebeský palác v Asgardu pro padlé v bitvě, ráj pro statečné válečníky.

Odin vládne Valhalla, sedící na Khlidskyalvě. Vybere polovinu vojáků, kteří padli v bitvě, a Valkyry je odvezou do paláce. Druhá polovina padlých je poslána do Folkvangr (en: Fólkvangr "Human Field") k bohyni Freyjové.

Podle pověstí je Valhalla obří hala se střechou zlacených štítů, které jsou opřeny oštěpy. Tento sál má 540 dveří a 800 vojáků vyjde skrze každého z nich na výzvu boha Heimdall během poslední bitvy - Ragnarök. Válečníci z Valhally se nazývají Einherias. Každý den, ráno, oblékli brnění a bojovali na smrt, a když se vzkříšili, posadili se ke společnému stolu ke svátku. Oni jedí maso kance Sehrimnir, který je každý den poražen a každý den je vzkříšen. Pijí med Einheria, který je dojen kozou Heidrun, stojí ve Walhall a žvýká listy World Tree Iggdrasil. V noci přijdou krásné panny a potěší vojáky až do rána.

21
Tund řve
Todvitnira ryby
hraje v crape;
tok není snadný
projít
ti zabití v bitvě.

22
Valgrind - brána,
stojící v poli
u vchodu do svatyně;
lidem neznámý
starobylé brány
zámky a zámky.

Aby bylo možné nahradit pohanské kultury, křesťanství a baptisté ze severní Evropy identifikovali Valhallu s peklem. Esa byla identifikována s démony, einkherias (hrdiny) - s velkými hříšníky, principem nekonečného krvavého krveprolití a denním svátkem po vzkříšení z mrtvých (a opětovného rozmnožování oddělených končetin) - identifikovaných s nekonečností pekelného trápení.

Na počest Valhally je region pojmenován na družici Jupitera Callisto.

Viz také

 • Valhalla (síň slávy)
 • Bilskirnir, ubytovna Thora

Napište recenzi k článku "Valhalla"

Literatura

 • Ludwig Buisson: Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Reihe: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge Nr. 102. Göttingen 1976
 • Grettis saga: Die Geschichte vom starken Grettir, dem Geächteten. In: Sammlung Thule Bd. 5 Düsseldorf, Köln 1963.
 • Gutalag och Gutasaga, utg. af Hugo Pipping, København 1905-1907 (Samfund 33)
 • Sögubrot af Fornkonungum. V: Sögur Danakonunga, udg. C. C. Petersens och E. Olson, København 1919-1925 (Samfund 46,1). Dänische Übersetzung: C. Ch. Rafn, Nordiske Kaempe-Historier, Bd. III (1824).
 • Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, rec. et ed. J. Olrik a H. Ræder, Bd. I (1931), Lib. VII, c. X; Lib. VIII, c.IV.
 • H. Uecker: Die altnordischen Bestattungsriten in literarischen Überlieferung (Diss. München 1966).
 • Starší Edda: islandský epos. - SP: Azbuka, 2011. p 87, 415. - ISBN 978-5-389-02679-7 /

Odkazy

 • Valhalla, v mytologii // Encyklopedický slovník Brockhaus a Efron: v 86 tunách (82 tun a 4 extra). - SPb., 1890-1907.

Fragment charakterizující Valhalla

Na 29 květnu Napoleon opustil Drážďany, kde on zůstal tři týdny, obklopený dvorem složeným z princů, vévodů, králů, a vyrovnat jednoho císaře. Napoleon, předtím než on odešel, byl rád knížat, králů a císaře, kdo si zasloužil to, pokáral krále a knížata, koho on nebyl úplně spokojený, představoval jeho vlastní, to je, vzatý od jiných králů, s perlami a diamanty k rakouské císařovně a něžně objímat císařovnu Marie Louise, t jak říká jeho historik, opustil ji zoufalým oddělením, které ona, tato Maria Louise, která byla považována za svou ženu, navzdory skutečnosti, že další manžel zůstal v Paříži, se zdálo, že není schopna nést. Navzdory skutečnosti, že diplomaté stále pevně věřili v možnost míru a tvrdě pracovali na tento účel, navzdory skutečnosti, že císař Napoleon sám napsal dopis císaři Alexandrovi, který ho nazýval Monsieur mon frere [Můj svrchovaný bratr] a upřímně tvrdil, že nechce. a že ho bude vždy milovat a respektovat, šel do armády a na každé stanici vydal nové rozkazy, které měly urychlit pohyb armády ze západu na východ. Jezdil v kočáru se šesti vozy, obklopen stránkami, pobočníky a doprovody, podél silnice do Posen, Thorn, Danzig a Koenigsberg. V každém z těchto měst ho tisíce lidí přivítali se znepokojením a potěšením.
Armáda se přesunula ze západu na východ a tam ho také nesly proměnlivé převody. 10. června dostihl armádu a strávil noc ve Vilkovissském lese, v bytě připraveném pro něj, na panství polského hraběte.
Příští den Napoleon, předjíždějící armádu, v kočáru vyrazil nahoru k Nemanu a za účelem prohlídky prostoru křížení, oblečený v polské uniformě a jeli na břeh.
Vidět na druhé straně kozáci (les Cosaques) a rozšířené steppes (les Steppes), uprostřed kterého byl Moscou la ville sainte, [Moskva, svaté město,] je hlavním městem Scythian-jako stát, že Alexander velký šel, Napoleon, nečekaně pro všechny a znechucený jak strategickými tak diplomatickými úvahami nařídil ofenzívu, a druhý den jeho vojáci začali překračovat Neman.
Brzy ráno 12. dne opustil stan, který byl ten den rozprostřený na strmém levém břehu Nemanu, a rozhlédl se do dalekohledu na potocích svých vojáků, kteří vycházeli z Vilkovissského lesa a rozprostíral se na třech mostech postavených na Nemanu. Vojáci věděli o přítomnosti císaře, prohledali jeho očima, a když našli postavu v kabátě s kabátem a klobouk oddělený od družiny na hoře před stanem, hodili klobouky a křičeli: „Vive l'Empereur! [Ať žije císař!] - a jeden po druhém, nevyčerpaný, vytékal ven, všechno teklo z obrovského lesa, který je až doposud skrýval, a když se rozrušili, překročili tři mosty na druhou stranu.
- Na fera du chemin cette fois ci. Oh! quand il s'en mele lui meme ca chauffe... Num de Dieu... Le voila. Vive l'Empereur! Les voila donc les Steppes de l'Asie! Vilain se vzdaluje. Au revoir, Beauche; je te reserve le plus beau palais de moscou. Au revoir! Bonne šanci... L'as tu vu, l'Empereur? Vive l'Empereur. preur! Si na mně fait gouverneur aux Indes, Gerard, je to fais ministre du Cachemire, c'est arrete. Vive l'Empereur! Vive! živý! živý! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l'Empereur! Le voila! Le vois tu? Je l'ai vu deux fois comme jete vois. Le petit caporal... Je l'ai vu donner la croix a l'un des vieux... Vive l'Empereur. [Tak pojďme! Oh! jak on sám to vezme, záležitost se vaří. Přísahám... tady je... Hurá, císaři! Tak tady jsou, asijské stepi... Ale špatná země. Sbohem, Boche. Nechám tě nejlepší palác v Moskvě. Sbohem, přeji vám hodně úspěchů. Viděl jste císaře? Hurá! Pokud budu guvernérem v Indii, udělám vám ministra Kašmíru... Hurá! Císař je tady! Vidíte ho? Viděl jsem ho dvakrát, jak jsi viděl. Ten malý desátník... viděl jsem, jak visel na jednoho ze starých mužů kříž... Hooray, císař!] - hlasy starých a mladých lidí, široká škála postav a pozic ve společnosti. Na všech tvářích těchto lidí byl jeden společný výraz radosti ze začátku dlouho očekávané kampaně a potěšení a oddanosti člověku v šedivém kabátě stojícím na hoře.

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0

Valhalla je rájem pro válečníky. Význam slova "valhalla"

Po mnoho staletí hledalo lidstvo odpověď na otázku, zda existuje posmrtný život. V německo-skandinávské mytologii je Valhalla jakýmsi rájem, ve kterém má každý statečný bojovník místo. Co je to tajemné místo, které je řídí a jak se tam dostat?

Valhalla je ráj

Co je tedy? Valhalla je nebeský palác, který se nachází v sídle bohů Asgarda. Toto místo vládne mocný, který je v německo-skandinávské mytologii uctíván jako otec všech bohů. Slovo "valhalla" se obvykle překládá jako "palác padlých".

Kdo může po smrti padnout do nebeského paláce? Valhalla je jakýsi ráj, ve kterém mohou skončit jen stateční bojovníci, kteří padli v bitvě. Smrt musí být jistě hodná, jinak by se vydala cesta k majetku Odina. Válečníci, kteří jsou poctěni, se nazývají Einherias. Jakmile toto privilegium bylo snem každého Vikinga.

Jak vypadá Valhalla?

Význam slova "valhalla" není tajemstvím - je to "palác padlých". To naznačuje, jak toto tajemné místo vypadá. Obraz ráje v německo-skandinávské mytologii je definován poměrně přesně. Valhalla je obrovský palác, který má střechu zlacených štítů, podepřenou kopími. V tomto paláci je spousta dveří - 540.

Nebeský palác z německo-skandinávské mytologie se stěží dá přirovnat k křesťanskému ráji, protože všechno v něm je zcela jiné. Valhalla je svět, kde každé ráno začíná krvavá bitva. Každý obyvatel "paláce padlých" je oblečen v brnění a účastní se bitvy. Bojovníci bojují do smrti, dokud nepadne každý účastník bitvy. Poté jsou všichni obyvatelé nebeského paláce vzkříšeni, porostlé části těla rostou, rány jsou uzdraveny. Pak je čas velkého svátku, kterého se účastní všechny Einherias.

Svátek ve Valhalle

O velkolepém svátku v nebeském paláci se nedá říct podrobněji. Hlavním jídlem tohoto svátku je kančí maso Sehrimnir. Divočák je denně obětován, poté je vzkříšen z mrtvých. Maso na svátku nikdy nekončí, na rozkoš svých účastníků. Samozřejmostí je také nápoj, jehož roli hraje medové mléko, které koza Heidrun velkoryse sdílí s einkheriemi - zvířetem, které také žije v majetku Odina.

Na hostině nejsou jen válečníci, kteří byli poctěni jít do nebe, ale i krásné panny. Hlavním úkolem druhé je uklidnit statečné muže, kteří našli svou smrt v bitvě. Zábava pokračuje po celou noc a nejvyšší svátek Odin disponuje na hostinu.

Pár slov o Odinovi

Mocný mistr Valhally - kdo je on? Ases - hlavní skupina bohů, jejichž jména jsou uvedena v německo-skandinávské mytologii. Jejich vůdce je považován za jednoho - mocného pána "paláce padlých", otce bohů a lidí.

Jeden z nich se obětoval svým okem, aby získal povolení k pití ze zdroje moudrosti, díky němuž mu byla odhalena všechna tajemství vesmíru. Z mytologie se můžete dozvědět, že nejvyšší bůh Ases je mistrem reinkarnace. Lidé se s ním setkávají různými způsoby, když cestuje po světě. Odinova nejslavnější inkarnace je starý muž s plstěným kloboukem a modrým pláštěm. Tradičně doprovázený vůdcem esa vran nebo vlků.

Mnohostranný bůh se často účastní bitev, které lidé vedou proti sobě. S tím nejvíc bojovníků porazí nepřátele. Jeden je ženatý s Frigg - tato bohyně je považována za patronku lásky a domova.

Jak se dostat do Valhally

To je to, co je Valhalla. Význam slova, jak si pamatujete, je „palác padlých“. Ale jak se můžete stát jeho obyvatelem? Nejjednodušší způsob, jak se dostat do nebeského paláce Odina a připojit se k řadám jeho osobní stráže, je zemřít v bitvě. Navíc, válečník, který sní o ráji, musí skončit statečně, bojovat do posledního.

Samozřejmě, ne všichni Vikingové zemřeli v bitvách, mnozí z nich žili do stáří. V tomto případě jim rituální sebevražda pomohla dostat se do sídla vůdce Asese. Vyzyvatel se musel pověsit na dub, jak kdysi udělal Odin, a chtěl pochopit sílu run.

Existuje třetí způsob, jak se stát obyvatelem Valhally. Válečníci obviněni z nečestnosti byli tradičně vystaveni popravě "krvavého orla". Tato metoda zabíjení způsobuje oběti strašné fyzické utrpení, ale neměla by vydávat žádný zvuk. Pokud osoba odsouzená k smrti vydrží tento test, má každou šanci se ocitnout v "paláci padlých". Všechny tyto tři způsoby, jak se dostat do Valhally, se odrážejí v populárním televizním seriálu "Vikingové".

O valkyries

Nahoře je uvedeno, jak se dostat na tajemné místo zvané Valhalla. Fotografie článku, které odrážejí jeho hlavní rysy, lze také vidět v článku. Nemluvě o průvodcích, kteří pomáhají bojovníkům, kteří zjistili, že jejich smrt se dostala do paláce vůdce Aes. Samozřejmě mluvíme o Valkyries.

Valkyries - válečné panny, na kterých přímo závisí rozložení úmrtí a vítězství v bitvách. Předkládají svrchovanému bohu Odinovi, dodávají statečným bojovníkům svou armádu. Existují různé předpoklady o vzhledu Valkyries. Například v pozdějších skandinávských mýtech, válečné panny vypadají jako severské krásy, s jasně dlouhými kudrlinkami a jasně modrýma očima. Valkyry jsou obloženy v brnění, přilby jsou přikryté ptačími křídly nebo rohy a oštěpy a meče slouží jako zbraně.

Zajímavý fakt

Valhalla je místem, kde by se po smrti mohl stát obyvatelem jen člověk. To nejlepší z žen šlo do Folkvangr - majetek krásné bohyně Frigg, manželka Odin. Zajímavé je, že spravedlivý sex nemusel v boji bojovat.

http://www.syl.ru/article/302154/valhalla---eto-ray-dlya-voinov-znachenie-slova-valhalla

Valhalla

Halla Val (s), Galla Val (s) (Starý ostrov. Valhöll) v německo-skandinávské mytologii je nebeský palác pro ty, kteří padli v bitvě, ráj pro statečné válečníky.

Podle pověstí se jedná o obří halu se střechou zlacených štítů, které jsou opřeny oštěpy. Tento sál má 540 dveří a 800 vojáků vyjde skrze každého z nich na výzvu boha Heimdalla na závěrečnou bitvu u Ragnaroku. Válečníci z Valhally se nazývají Einherias. Každý den ráno obléknou brnění a jsou uříznuti k smrti, a po vzkříšení se posadí ke společnému stolu k hostinu. Oni jedí maso kance Sehrimnir, který je každý den poražen a každý den je vzkříšen. Pijí med Einheria, který je dojen kozou Heidrun, stojí ve Walhall a žvýká listy World Tree Iggdrasil. V noci přijdou krásní Gurias a potěší vojáky až do rána.

Walhalla, přesvědčením křesťanství a křtitele severní Evropy, je peklo. Esa byla identifikována s démony. Einherias (hrdinové) - s velkými hříšníky. Princip nekonečného krvavého zabíjení a každodenního svátku po vzkříšení z mrtvých (a opětovného rozmnožování oddělených končetin) - jsou identifikovány s nekonečností pekelného trápení.

Literatura

 • Ludwig Buisson: Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Reihe: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge Nr. 102. Göttingen 1976
 • Grettis saga: Die Geschichte vom starken Grettir, dem Geächteten. In: Sammlung Thule Bd. 5 Düsseldorf, Köln 1963.
 • Gutalag och Gutasaga, utg. af Hugo Pipping, København 1905-1907 (Samfund 33)
 • Sögubrot af Fornkonungum. V: Sögur Danakonunga, udg. C. C. Petersens och E. Olson, København 1919-1925 (Samfund 46,1). Dänische Übersetzung: C. Ch. Rafn, Nordiske Kaempe-Historier, Bd. III (1824).
 • Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, rec. et ed. J. Olrik a H. Ræder, Bd. I (1931), Lib. VII, c. X; Lib. VIII, c.IV.
 • H. Uecker: Die altnordischen Bestattungsriten in literarischen Überlieferung (Diss. München 1966).

Nadace Wikimedia. 2010

Podívejte se, co je Valgalla v jiných slovnících:

Valhalla, valhalla - (palác zabitých) v mýtech starověkých Skandinávců žijících statečných bojovníků, kteří padli v bitvě, na obloze, v Asgardu. Ve Valhalle, hody válečníků, pít nevyčerpatelné medové kozí mléko a jíst nevyčerpatelné kančí maso. Valhalla byla osvětlena brilantním...... historickým slovníkem

Valhalla, valhalla, valhalla - ("scand.") - "palác zabitých" - nebeské obydlí statečných bojovníků, kteří zemřeli v bitvě, místo ohně osvětlené třpytem mečů. V V., hrdinové bojovat každý den, a pak se hodovat, pít nekonečné med kozí mléko Heidrun a jíst nevyčerpatelné...... mytologický slovník

Valhalla - valhalla, valhalla ve skandálu. mýtus. zjištění na obloze patří Odinův domov Einheranů, kteří padli v bitvě, stateční bojovníci, aby žili tam, pili non-stop. Heydrun med kozí mléko a jíst nesnížené. maso kance Sehrimnir (vaří v kotli...... starověký svět. Encyklopedický slovník

Walhalla - [valhalla, valhalla; dávná historie valhöll palác zabitých], ve skandálu. Mytologie je nebeské obydlí padlých hrdinů (Einherian). V. patří do Odinu a nachází se v Asgardu, vesnici pevnosti bohů es. Tam, statečný bojovníci hody: pijí mléko kozí mléko...... Ortodoxní encyklopedie

Max Payne - vývojářský prostředek zábavy (WIN) Rockstar Toronto (PS2)... Wikipedia

Valhalla (komiks) - tento termín má jiné významy, vidět Valhalla (významy). Valhalla je dánská komická série založená na Elder Eddě. Komiksy v humorném stylu popisují dobrodružství postav skandinávské mytologie...... Wikipedia

Walhalla - valhalla, valhalla (dr. Valholl, „Síň mrtvých“), ve skandinávském bájesloví, nebe na nebi, vlastněné Odinem, domov Einherius, který zemřel v bitvě, stateční bojovníci, kteří tam hodují, pijí výživný heydahn med a živí výživnou výživu pro statečné válečníky, kteří tam oslavují, pijí nekonečný med a kozy Heydrhun a mohou si vychutnat nekonečný med a kozy Heydrhun, kteří si mohou vychutnat dech a medvědy, kteří žijí v bitvě. mytologie

Pád Maxe Payne - Max Payne 2: Pád Max Payne Vývojář Náprava Zábava (WIN) Rockstar Vídeň (PS2) Vydavatel Rockstar Games Datum vydání 15 O... Wikipedia

Max Payne 2 - Max Payne 2: Pád Max Payne Vývojář Náprava Zábava (WIN) Rockstar Vídeň (PS2) Vydavatel Rockstar Games Datum vydání 15 O... Wikipedia

HIMLE - v německo-skandinávské mytologii krásný palác, kde duše mrtvých jdou (překládají se jako „ochrana před ohněm“, „palác blaženosti“). Byl považován za vyšší odměnu než Valhalla. Podle pověsti, během Ragnarok, jen Gimle nebude dotčen Surtovým ohněm... Encyklopedie mytologie

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/831546

Slovo valhalla

Slovo valhalla v anglických písmenech (transliterace) - valgalla

Slovo valhalla se skládá z 8 písmen: a a c hl l l

Význam slova valhalla. Co je Valhalla?

Valhalla (Walhalla, „Palác zavražděných“), 1) v sev. Mytologie je sídlem padlých v bitvě, paláce s 540 dveřmi. Hrdinové V. se pobavili tím, že bojovali proti sobě a hodovali se pod vedením Odina...

Brockhaus a Efron. - 1907-1909

Valhalla (Skandin.) Druh ráje (Devachan) pro padlé válečníky, zvaný starými Skandinávci „sál požehnaných hrdinů“; má pět set dveří.

VALGALLA (Scand.) Variace ráje (Devachan) pro padlé válečníky, zvaná starými Skandinávci „sál požehnaných hrdinů“; má pět set dveří.

Mead D. Theosophical Dictionary

Valhalla v mytologii

Valhalla v mytologii (palác mrtvých) - v severní mytologii, sídlo padlých v bitvě. Je to nádherný palác v Gladzheimu, obklopen okouzlujícím hájem stromů pokrytých zlatými listy.

Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron. - 1890-1907

Valhalla: Vikingská sága

„Valhalla: Sága Vikingů“ (anglicky Valhalla Rising - doslova „Výstup do Valhally“) - film dánského režiséra Mikuláše Vindinga Refna, natočený v roce 2009. Obraz se skládá z několika částí, z nichž každá má své jméno.

Památník Valhalla v Německu

Památník Valhalla v Německu je nádherná mramorová stavba na kopci nedaleko Regensburgu, na břehu Dunaje, nedaleko Donaustaufu, postaveného podle myšlenky bavorského krále Ludvíka I. a podle plánu Klenze.

Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron. - 1890-1907

Valgalla, -y a Walhallah, -y (Mythol.).

Slovník pravopisu. - 2004

Příklady použití slova valhalla

Ve finále: přetékající zuřivý Rýn, ve kterém kruh zmizí, a plamen k nebi, ve kterém umírá klášter bohů Valhalla.

http://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0

Valhalla

Valhalla

Halla Val (s), Galla Val (s) (Starý ostrov. Valhöll) v německo-skandinávské mytologii - nebeský palác v Asgardu pro ty, kteří zemřeli v bitvě, ráj pro statečné válečníky.

Jedno pravidlo Valhalla. Vybere polovinu vojáků, kteří padli v bitvě, a Valkyry je odvezou do paláce. Druhá polovina padlých je poslána do Folkwangu ("Human Field") bohyni Freyjové.

Podle pověstí je Valhalla obří hala se střechou zlacených štítů, které jsou opřeny oštěpy. Tento sál má 540 dveří a 800 vojáků vyjde skrze každého z nich na výzvu boha Heimdalla na závěrečnou bitvu u Ragnaroku. Válečníci z Valhally se nazývají Einherias. Každý den ráno obléknou brnění a jsou uříznuti k smrti, a po vzkříšení se posadí ke společnému stolu k hostinu. Oni jedí maso kance Sehrimnir, který je každý den poražen a každý den je vzkříšen. Pijí med Einheria, který je dojen kozou Heidrun, stojí ve Walhall a žvýká listy World Tree Iggdrasil. V noci přijdou krásné panny a potěší vojáky až do rána.

K potlačení jiných kultur, křesťanství a baptisté ze severní Evropy identifikovali Valhalla s peklem. Esa byla identifikována s démony, einkherias (hrdiny) - s velkými hříšníky, principem nekonečného krvavého krveprolití a denním svátkem po vzkříšení z mrtvých (a opětovného rozmnožování oddělených končetin) - identifikovaných s nekonečností pekelného trápení.

Pozor, klasická výslovnost - Valhalla, a ne.

Literatura

 • Ludwig Buisson: Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Reihe: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge Nr. 102. Göttingen 1976
 • Grettis saga: Die Geschichte vom starken Grettir, dem Geächteten. In: Sammlung Thule Bd. 5 Düsseldorf, Köln 1963.
 • Gutalag och Gutasaga, utg. af Hugo Pipping, København 1905-1907 (Samfund 33)
 • Sögubrot af Fornkonungum. V: Sögur Danakonunga, udg. C. C. Petersens och E. Olson, København 1919-1925 (Samfund 46,1). Dänische Übersetzung: C. Ch. Rafn, Nordiske Kaempe-Historier, Bd. III (1824).
 • Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, rec. et ed. J. Olrik a H. Ræder, Bd. I (1931), Lib. VII, c. X; Lib. VIII, c.IV.
 • H. Uecker: Die altnordischen Bestattungsriten in literarischen Überlieferung (Diss. München 1966).

Nadace Wikimedia. 2010

Podívejte se, co je Valhalla v jiných slovnících:

VALGALLA - (scand. Valhalla, z jiné němčiny. Wal. Hodně mrtvých a sál královského hradu). 1) podle víry starověkých Skandinávců, ráje, kde se mohly dostat jen padlé hrdinské smrti. 2) budova nedaleko Mnichova, hlavního města Bavorska, postaveného králem Ludvíkem, pro...... slovník cizích slov ruského jazyka

Valhalla - (inosk.) Sbírka obrazů (jména) významných osobností země. St Měl bych poukázat na takové vzorky, jako je Aksakov, Gogol, Gr. Tolstého, Turgenev, Goncharov, Dostojevskij. Problémy tohoto ruského Valhally byly položeny v období 60. výročí...... Velkého vysvětlujícího slovního spojení Michelson (původní pravopis)

VALGALLA - viz Valhalla... Velký encyklopedický slovník

Valhalla - viz Valhalla... Historický slovník

valhalla - n., počet synonym: 3 • valhalla (1) • palác (17) • ráj (24) slovník synonym ASIS. V.N. Tři... Synonymický slovník

valhalla - (inosk.) sbírka obrazů (jmen) významných osobností země St. Měly by být uvedeny takové vzorky jako Aksakov, Gogol, gr. Tolstého, Turgenev, Goncharov, Dostojevskij. Mezera v této ruské Valhalle je stanovena éry 60. let éry...... Velký vysvětlující frazeologický slovník Michelsona

Valhalla - viz Valhalla. VALGALLA VALGALLA, viz Valhalla. (viz VALHALLA)... Encyklopedický slovník

Valhalla - s, = Walcha / llatoln jednotky, dobře. Ve skandinávské bájesloví: nebeské obydlí statečných bojovníků, kteří padli v bitvě, patřit k nejvyššímu bohu Odin. Etymologie: Od švédského Valhall (← jiní skandální. Vallhöll „palác mrtvých“ ← valr „padlý“, „zabil“ a höll...) Populární ruský slovník

Valhalla - (Scand.) Variace ráje (Devachan) pro padlé válečníky, zvaná starověkými Skandinávci sál požehnaných hrdinů; má pět set dveří. Zdroj: Theosophical Dictionary... Náboženské pojmy

Valhalla - Valg alla, s... Ruský slovník pro pravopis

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/830055

Valhalla

Valhalla - ráj statečně padlý

Ve Skandinávii, a pozdnější v německé bájesloví, Valhalla byl nazýván jedním z chodeb Asgard, který byl ovládán Odin. Etymologie slova Valhalla (také Valhalla nebo Valhalla, moderní přepis umožňuje všechny tři možnosti) zcela jasně vyjadřuje podstatu obrazu. Ze staré slovanské "Valhöll" se překládá jako "sál padlých." V Praze-němčině je nahrazen slovem „Wallhall“ s podobným překladem.

Pro Vikingy bylo Valhalla místem, kde každý válečník snil o vstupu. Duše valkyrů, kteří statečně padli v bitvě, se zvedly a polovina těchto duší šla do Valhally do Odinu (druhá polovina šla do Folkvangru do Freya). Vikingové, kteří upadli do Valhally, se stali Einherius, osobní stráž Odina, armáda Asgard, která by se postavila proti obrům v hodině Ragnaroku. Valgallští bojovníci zároveň vedou život hodný skutečných Vikingů. Každé ráno si obléknou brnění a jdou do boje. Na snídani jsou jejich rány uzdraveny a mrtví jsou vzkříšeni. Potom se hrdinové z Valhally posadí k velkému stolu a začnou hostit. Pijí med, který dává kozě Heydrun. Heidrun žije ve Valhalle, kde se živí listy Yggdrasilu. A vojáci jedí kančí maso Sehrimnir, které každý den připravuje Andrejimir, a každé ráno kance znovu ožívá. V noci se Einherias rozptýlí kolem Valhally a krásné panny přijdou k nim (ne Valkyries!), Kdo je potěší až do rána.

Valhalla však mohla být jinak. Kdyby byl bojovník statečný, schopný a šťastný, nemusel v bitvě zemřít, žít do stáří. Pak spáchal rituální sebevraždu - visel na dubu a opakoval akt Odinovy ​​oběti. Třetí možnost - trest "krvavý orel." Pokud válečník obvinil z nepocty, že vytrpěl po vykonání bez jediného zvuku, mohl také počítat s Valhallou.

Valhallova struktura, transformace obrazu

Co se týče samotného „sálu padlých“, jsou sály Valhally jeden obrovský sál, jehož střechu obsluhují zlacené štíty Einherias. Stěny haly jsou řady kopí, které bojují s hrdiny Valhally. Hala má 540 dveří, v hodině Ragnarok, když Heimdal fouká roh Gyalallhornu, vyjde z každého dveří 800 vojáků. Celkem se ukáže 432 tisíc Einherů. Zde je důležité poznamenat, že v eddických textech není jediná zmínka o tom, kde ženy po válce zemřou. Obecně platí, že skandinávský epos je pro takové obrazy dost lakomý, protože kdyby například vzpomínal na Brynhilda, pak nebyla obyčejná žena, ale Valkyrie.

Uprostřed Valhally leží Hlidskyalv, Odinský trůn, na kterém může All-Otec zkoumat všechny světy. Je to však sporná otázka, protože v části „Mladší Edda“ v „Gulviho vizi“ se říká, že Hlidskialw je v sále Valascalve, jehož vztah k Valhalle není znám.

Jedním nebo druhým způsobem, ale pro Vikingy, byl Valhalla nepochybně vnímán jako ráj, jediné místo hodné duše bojovníka. V průběhu času, mýtus o Valhalle, Odin Einherius, přežil významné metamorfózy. Pozdně germánské kmeny volaly Valhalla hrdiny ne Einherius. Armáda padlých válečníků vedená Odinem se jmenovala Asgardreiden nebo Wild Hunt, která se podle legendy objevila na obloze jako předchůdce velké války, nesouladu a chaosu.

V této souvislosti nelze konstatovat, že obraz Valhally prošel v době křesťanství evropského severu významnými změnami. V dílech prvních křesťanských misionářů nejsou Walhalla Vikingové spojeni s rájem. Křesťané byli vystrašeni fanatismem severních válečníků, jejich ochotou zemřít v boji za spravedlivý důvod. Proto byl obraz Valhally zčernalý, byl prezentován jako peklo. V tomto případě byla za trest hříšníků vydána denní smrt Einherusu s následným znovuzrozením. Jak to není těžké odhadnout, Odin v takovém kontextu nebyl velký bůh vůbec.

Nicméně, mezi severními národy, védská tradice a touha dostat se do Valhall ukázala se být silnější než opovrženíhodné pokusy křesťanů nahradit původní víru s falešným náboženstvím. To lze posoudit pouze tehdy, protože v současné době je jedním ze státních náboženství Islandu Asatru (neboli klus), který doslovně znamená „víru v esa“. Norské speciální síly stále používají legendární bitvu „Till Valhall!“, Což doslova znamená „To Valhalla!“

Brána valhalla

Když už mluvíme o Valhalle, není možné si vzpomenout na bránu Valgrind. Zmínka o této bráně se nachází pouze na jednom místě „starší Eddy“ (píseň „Grimnirova řeč“), ale tento obraz způsobil vážné spory mezi skandinávskými učenci, protože skutečný účel brány je nejasný. V Eddě Grimnir říká, že Walgrind je brána Valhally, kterou mohou otevřít pouze mrtví, kterou vybrali Odin nebo Freya. Současně, Valhalla brány jsou jedinečné, oni mají komplexní zamykací mechanismus, který byl vytvořen tmavou almužnou (ti kdo také kovaný Gungnir kopí a Skidbladnir loď). Ti, kteří nejsou hodni otevřít brány Valhally a dotýkají se hradu, budou navždy omezeni.

Švédský publicista a folklorista Victor Rydberg věřil, že slovo Valgrind ("Þrymgjöll") ze staré norštiny znamená "hlasitě tleskat". Mohlo by to být pravděpodobně obrazné pojmenování hromů. Nicméně, Rydberg také našel analogii mezi Skandinávským mýtem tmavých Alp, kdo vytvořil hrad pro bránu Valhalla, a trojice ribha zmínil se o v Rigveda. Rydberg tak předpokládal, že obě náboženství mají společný indoevropský mytologický základ.

Zajímavostí je, že Valhalla je také historickou památkou nedaleko Regensburgu na pravém břehu Dunaje. Jedná se o malý architektonický komplex, ve kterém jsou busty velkých Němců, nejen válečníků, ale také panovníků, vědců, kulturních a uměleckých dělníků. Budova Valhalla byla postavena na počátku 19. století na základě nařízení Ludwiga I., král Bavorska. Ve skutečnosti, německý Valhalla, navrhl Leo von Klintz, opakuje tvar a velikost Parthenon aténské Akropole. V současné době je ve Valhalle 96 bust a 193 pamětních znamení. Patří mezi ně ruské osobnosti, které mají německé kořeny, například Kateřinu Velikou.

http://runarium.ru/valgalla

ALGALA-

ALGALA-
přeložit z Kyrgyzština do ruštiny v jiných slovnících

přeložit slova obsahující
ALGALA-,
od Kyrgyz po ruštinu v jiných slovnících (první 3 slova)

"Mír a spravedlnost jsou dvě strany téže mince."
Dwight D. Eisenhower

"Myslím, že jsem takoví přátelé, kde jsem takoví přátelé."
William Butler Yeats

"Opravdové umění paměti."
Samuel johnson

"Tajemství štěstí je něco."
John burroughs

http://dicipedia.com/dic-kg-ru-term-1148.htm

Walhalla.

Walhalla.
Halla Val (s), Galla Val (s) (dr.Island. Valh? Ll) v německo-skandinávské mytologii - nebeský palác v Asgardu ("palác zabitých" v Odinově komoře) pro padlé v bitvě, ráj pro statečné válečníky.

Valhalla byla v Asgardu poblíž popela Yggdrasil. Je obklopen hlubokým proudem Tundu, který Einherius nemůže překročit.
Na jeho střeše je jelen Eykturmir a koza Heidrun, jíst listy World Tree Yggdrasil (obří popel (nebo tis), ve formě kterého Skandinávci si představovali vesmír). To patřilo k nejvyššímu bohu Odin a vstoupil do komplexu jeho paláce, který byl nazýván Gladsheim.

Podle pověstí je Valhalla obří hala se střechou zlacených štítů, které jsou opřeny oštěpy. Tento sál má 540 dveří a 800 vojáků vyjde skrze každého z nich na výzvu boha Heimdalla na závěrečnou bitvu u Ragnaroku. Valhalla místo ohně svítila zářivými meči.

Pět set dveří
a čtyřicet, jak si pamatuji,
ve Valhalle jsou:
u dveří každých osm
stovky válečníků
půjde do bitvy s Wolfem

Jedno pravidlo Valhalla. Vybere polovinu vojáků, kteří padli v bitvě, a Valkyry je odvezou do paláce. Druhá polovina padlých je poslána do Folkwangu ("Human Field") bohyni Freyjové.

Einheria vstoupí do Valhally po smrti. Jsou to vybraní lidé, označovaní vojenskou chrabrostí a padlí smrtí, "hodný voják". Už za svého života si užívali zvláštní záštity nejvyššího boha Odina, a když zemřeli, Valkyry je vzali a přenesli do Valhally. Tam tráví čas v hostinách a bitvách.

Bojovníci, kteří žijí ve Valhalle, se nazývají Einherias. Každý den, ráno, oblékli brnění a bojovali na smrt, a když se vzkříšili, posadili se ke společnému stolu ke svátku. Oni jedí maso kance Sehrimnir, který je každý den poražen a každý den je vzkříšen. Pijí med Einheria, který dojí koza Heidrun.

K potlačení pohanských kultur křesťanství a baptisté označili Valhallu za peklo. Esa byla identifikována s démony, einkherias (hrdiny) - s velkými hříšníky, principem nekonečného krvavého krveprolití a denním svátkem po vzkříšení z mrtvých (a opětovného rozmnožování oddělených končetin) - identifikovaných s nekonečností pekelného trápení.

Gladsheim je pátý,
tam je zlato nádherné
Valhalla svítí;
tam hroft sbírá
stateční bojovníci,
zabit v bitvě.
Snadno odhadnout
kde je Odinův dům
při pohledu na komory:
trámy jsou kopí,
střecha je štíty
a brnění na lavičkách.
Snadno odhadnout
kde je Odinův dům
díval se na komory: Valhalla Hall. Ilustrace pro "Próza Edda". 1760 g
vlk je tam na západě
visící ze dveří,
stoupající orel na vrcholu.

Starší Ed "Speech Grimnir" (8-10)

Zdá se, že Valhalla jako nebeské království pro vyvolené je relativně pozdní diferenciace od podzemního království mrtvých (Hel). V „projevech Grimnira“ („Starší Edda“) je Valhalla spřízněn s Gladsheimem („obydlí radosti radosti“) a v „mladším Eddě“ se obydlí, ve kterém žije Odin a „všichni lidé, kteří jsou hodni a spravedliví“ (křesťanský vliv), nazývá Gimle ("Ochrana před požárem") nebo Vingolv ("příbytek blaženosti").

Velitel jedné ze společností norského motorizovaného pěchotního praporu "Telemark" inspiruje své vojáky před útokem na pozice Talibanu bojovým výkřikem "Til Valhalla!" (To Valhalla!) Doslova: "Ty jsi dravci, Taliban je tvá kořist. To Valhalla! Do Valhally! Do Valhally!"

http://rutraditions.ru/news/valkhalla

Algala, co to je

Výsledkem návštěvy vedoucího korporace k vedoucímu bezpečnostního oddělení bylo spuštění přistávací dopravy se stíhacími letadly a dalšími připojenými loděmi na palubě.

Když velitel útočné skupiny viděl cíl, určený k útoku a zajetí, udělal jasnou chybu. Příliš nevýznamná byla obchodní loď proti obojživelnému transportéru, plnému vybavení a žoldáků. Neposlouchal varování "eggheads" z vědeckého křídla korporace, pro kterou loď musela přidělit několik kabin, velitel nařídil, aby vyhodili pouze orbitální souhvězdí satelitů, aby potlačili komunikaci a přistáli dopravní dělník přímo na ledové plošině, nedaleko od Zorn Star. Zpočátku proto skupina zajatců a do konce dne a celá posádka vedená velitelem všichni parašutisté a vědci společně věřili v příchod Dokonalého. Nečekaná kolonie na Tarne vzrostla a posílila a ohrozila celý světový řád. Ale v obytném prostoru na to nikdo ještě nepřišel.

Algala, zamčená v cele, ztrácela naději stále více a více každý den. Tekla jako malý proud. Čím méně však doufala v spásu, tím vyšší bradu zvedla. Něco, a pýcha princezny neměla zabírat. Únosci nic neřekli a nevyžadovali nic.

Elektronické zámky třikrát denně šustily, dveře hvízdaly na stranu s nízkou píšťalkou a nízká žena, která se podobala chlapci, přinesla jídlo - standardní soubor koncentrátů na matném jednorázovém tácku s armádou. Neodpověděla na otázky, klouzala po vězni s lhostejným pohledem.

Zpočátku se s ní princezna pokoušela promluvit a teď jen mlčky čekala, až vyjde ven. Někdy se zatčeným zdálo, že zapomněla mluvit.

Algala si vzpomněla na ten boj a už nepochybovala o tom, že ji loví. K útoku došlo v oblasti, kde byly kosmické síly Říše nerozdělené. Tam, kde to nikdo nečekal. Útočníci využili tohoto faktoru překvapení a potlačili protiletadlovou obranu křižníku. Pak byly trysky motoru zastřeleny téměř bodově, což znehybnilo loď. Na cestách, pod krytem stíhaček, přistála přistávací síla a snadno překonala slabý odpor demoralizovaného týmu, spěchala přímo do kabiny Algals.

Útočníci se setkali s nejzávažnějším odporem v kněžně. Uspořádaná dívka nebyla za nic, co bylo zdobeno tolika cenami. S barikádou dveří vedoucích do kabiny z chodby se jim s princeznou podařilo obléknout pancéřové obleky. Udeřili do přileb a zaujali pozice ve dveřích svých pokojů s výhledem do haly. Řídili kmeny horních indexů ke vchodu a mlčky čekali. Když odletěly dveře od odhalujícího výbuchu, narazilo několik granátů - světelných zvuků a paralyzujícího plynu. Pancéřové obleky se vypořádaly s oběma. Když tedy nepřátelé ve dvojicích začali vtrhnout do chodby, setkali se s palbou ohně.

Dívky střílely zpět do plného vybití baterií blasterů. Když se indikátor na blasterově mechanice rozsvítil červeně, speciální síly upustily zbytečnou zbraň a nazval Algale:

"No, ta princezna, ukážeme jim, jak umírají zvláštní síly říše!"

Vytrhla meč ze zdi a skočila do sálu. S řevem zuřivé zuřivosti dívka vstoupila do předvoje napadajících nepřátel.

Dědička vytáhla z pláště pancéřovaného obleku dva úzké dýky z Algatu a rozevřela před sebou kolotoč smrti, spěchal za ní. Ale nemohla vstoupit do melee. Když vtrhla do chodby, parašutisté se rozešli a samonosná síť, která vylétla z potrubí na žoldáckém rameni, ji zakryla.

Když byl Algal, stejně jako panenka, nesen na rameni mohutným vojákem, spatřila na chodbě spálené, zmrzačené tělo bojového přítele. Žil jen dědic velkého trůnu. Odchod z představenstva, parašutisté skončil všichni, se kterými se potkali na cestě. Když přistávací lodě odjely a ustoupily do bezpečné vzdálenosti, mateřská loď poslala jaderné torpédo do zóny reaktoru křižníku a krátký okamžik se rozzářila nová hvězda.

Zazvonil disk a dveře, pískající, opustily zeď. V otevření, které se otevřelo, byly tři. Trvale nízká žena s vyhynutými očima a dva v maskovacích uniformách vojenského vzorku. I když na formuláři nebyly žádné odznaky, na první pohled bylo jasné, že tyto dva sloužily více než jeden rok. Dali rychlý, hodnotící pohled na vězně a špatnou výzdobu státního obydlí, které s výrazným lhostejným pohledem ztuhli dva figuríny v různých rozích komory. Žena zůstala stát u dveří. Čekal na někoho jiného. „Kdo mě poctil svou přítomností?“ - princezna, známá svou demokracií, tentokrát záměrně nevystoupila z kovové židle upevněné na podlaze.

- Jak to? Jak to? - Baculatý stařec proplul z chodby do kamery. Světelný strop se odrážel v obrovském lesklém plešovém místě. Na jeho postavě ležela světle béžová tunika s malebnými záhyby, zdůrazňujícími vyboulené břicho. Kulatý masivní nos, baculaté usměvavé rty, veselé vrásky kolem očí - od silného starého muže a vdechl dobrou povahu. Malé lesklé oči zářily radostí. Jen na okamžik se s ledovým chladem sekli, ale pak se znovu zahřáli. Algala si dokonce myslela, že jí to připadá.

- Proč je to vždycky takhle? Člověk se musí jen odvrátit, jistě takové věci udělají, ta hanba nebude hotova! - hlas zněl docela soucitně. - Princezna Algala Alluviel Blitz Golicone! Samotná dědička velkého císaře! Tady, na naší zapomenuté planetě! Zdálo se, že z potěšení ten tlustý chlapec skočí. - Kdo se tady v této cele odvážil usadit skvělého hosta? Je to jen pro nás, chudé věrné mnichy, žít v takových podmínkách.

- Od kdy byli hosté pozváni tímto originálním způsobem? - v hlase, ze které bylo možné zmrazit, princezna přerušila nadšenou trojici starého muže.

"Takže kdybychom vás pozvali obvyklým způsobem, byla by princezna Algatskaya ctí nás, osamocených služebníků dokonalého?"

Vstoupil v žádném případě do rozpaků tón dědice.

- Tento titul vám byl dán! Zničili jste tolik lidí za nic! Každý ví, že na soud nemám žádný vliv. Ne tak blízko k nám. O principu říše - nikdy nevíte o zločincích, víte také. Tak mě nevykoupí. Ale loďstvo, potrestat viníka, musí být posláno!

"Ach, jak jsme hrozní," zasmál se tlustý muž a náhle se rozesmál. "No, teď vážně," v jeho hlase vypukla kovová nota. - Jmenuji se Matthias, mistře Matthias. Někteří dokonce přidávají slovo Velké. Od teď a budete mi říkat Mistr Mattias. A více úcty.

Konec úvodního fragmentu.

Text poskytl liters LLC.

Přečtěte si celou tuto knihu zakoupením plné právní verze na litrech.

Je bezpečné platit za knihu s Visa, MasterCard, kreditní kartou Maestro, z účtu mobilního telefonu, z platebního terminálu, v salonu MTS nebo Svyaznoy, přes PayPal, WebMoney, Yandex.Money, peněženku QIWI, bonusové karty nebo jiné prostředky, které vám vyhovují.

http://www.litmir.me/br/?b=564990p=18
Up